100+ लिंग बदला मराठी | Ling Badla in Marathi

नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे तुमचं मराठी व्याकरण चे अजून एक Post मध्ये या पोस्टमध्ये आम्ही तुम्हाला Ling Badla in Marathi तरी जर तुम्हाला याबद्दल माहिती जाणून घ्यायचे असेल तर या पोहोचला संपूर्ण नक्की पहा.

100+ लिंग बदला मराठी | Ling Badla in Marathi

 • आई – वडील
 • भाऊ – बहीण
 • राजा – राणी
 • मित्र – मैत्रिणी
 • शेतकरी – शेतकरी
 • गाय – बैल
 • सेवक – सेविका
 • कोंबडा – कोंबडी
 • किशोर – किशोरी
 • गृहस्थ – गृहणी
 • मुख्याध्यापक – मुख्याध्यापिका
 • पिता – माता
 • कवी – कवित्री
 • आंधळा – आंधळी
 • म्हातारा – म्हातारी
 • विरांगणा – वीर
 • महाराज – महाराणी
 • दादा – ताई
 • विद्यार्थी – विद्यार्थिनी
 • नाग – नागिन
 • नायक – नायिका
 • साधू – सखी
 • चिमणा – चिमणी
 • बोकड – शेळी
 • कार्यकर्ता – कार्यकर्ती
 • वाघ – वाघीण
 • शिक्षक – शिक्षिका
 • पक्षी – पक्षी
 • आजी – आजोबा
 • मुलगा – मुलगी
 • काळा – काळी
 • काका – काकी
 • कुमार – कुमारी
 • कुत्रा – कुत्री
 • मेंढा – मेंढी
 • राग – रागिणी
 • राजकुमार – राजकुमारी
 • रेडा – रेडी
 • लाडका – लाडकी
 • लोटा – लोटी
 • चित्रकार – चित्रकर्ती
 • छोटा – छोटी
 • पिवळा – पिवळी
 • नवा – नवी
 • बकरा – बकरी
 • विद्यार्थी – विद्यार्थिनी
 • शहाणा – शहाणी
 • सखा – सखी
 • कणगा – कणगी
 • कोंबडा – कोंबडी
 • कोल्हा – कोल्ही
 • खडा – खडी
 • गाडा – गाडी
 • तरुण – तरुणी
 • सावळा – सावळी
 • सुरा – सुरी
 • स्वामी – स्वामिनी
 • हिरवा – हिरवी
 • आरसा – आरशी
 • ओला – ओली
 • एकटा – एकटी
 • थोरला – थोरली
 • पाहुणा – पाहुणी
 • चिमणा – चिमणी
 • चिमुकला – चिमुकली
 • म्हातारा – म्हातारी
 • थैला – थैली
 • देव – देवी
 • दोरा – दोरी
 • पक्षी – पक्षिणी
 • दांडा – दांडी
 • पावा – पावरी
 • पोरगा – पोरगी
 • बाहुला – बाहुली
 • भाकरा – भाकरी
 • नद – नदी
 • नाचरा – नाचरी
 • निळा – निळी
 • मामा – मामी
 • भगवान – भगवती
 • ससा – सशीण
 • सम्राट – सम्राज्ञी
 • भिकारी – भिकारीण
 • युवा – युवती
 • युवराज – युवराज्ञी
 • शिंपी – शिंपीण
 • सुतार – सुतारीन
 • हत्ती – हत्तीण
 • श्रीमान – श्रीमती
 • वाघ – वाघीण
 • शेतकरी – शेतकरीण
 • शिपाई – शिपाईन
 • विद्वान – विदुषी
 • राजा – राज्ञी
 • साप/सर्प – सर्पीण
 • साहेब – साहेबीण

लिंग बदला मराठी, Ling Badla in Marathi

Leave a Comment