सायकलचा शोध कोणी लावला? – Cycle Cha Shod Koni Lavla

सायकलचा शोध कोणी लावला? – Cycle Cha Shod Koni Lavla

सायकलचा शोध कोणी लावला? – Cycle Cha Shod Koni Lavla

(A) Karl von drais ( कार्ल वॉन ड्राइस )

(B) John Logie Baird ( जॉन लोगी बिअर्ड )

(C) Thomas Edison ( थॉमस एडिसन )

(D) या मधे कोणी नहीं

सायकलचा शोध Karl von drais ( कार्ल वॉन ड्राइस ) याने लावला. त्याने साइकिल बरोबरच अनेकहि खुप सारे शोध लावले आहेत. जसे, type writer इ. त्यानी बनवलेली पहली साइकिल १८१७ मधे चालवली गेली.

हे नक्की वाचा –

Leave a Comment