माझी सहल निबंध: Mazi Sahal Essay in Marathi – Marathi Nibandh Mazi Shala

माझी सहल निबंध: Mazi Sahal Essay in Marathi – Marathi Nibandh Mazi Shala

Mazi Sahal Essay in Marathi
Mazi Sahal Essay in Marathi

माझी सहल निबंध: Mazi Sahal Essay in Marathi – Marathi Nibandh Mazi Shala

सहल म्हणले कि प्रत्येकाला खूप आनंद वाटतो. मग ते कोणत्या पण वयाच असुदे. शालेय वयात प्रत्येक वर्षी सहलीचं आयोजन केले जाते. सहलीला जाण्यासाठी सगळी मुले हि खूप उत्सुक असतात. दरवर्षी प्रमाणे आमच्या शाळेची सहल जाते. एक आठवडा अगोदर आमच्या शिक्षकांनी आम्हाला सहली अद्दल सांगितले जाते. त्याच बरोबर त्यांनी सहलीला जायचे ठिकाण सांगितले जाते. रायगड सहलीचा विषय एकटाच आम्हा सर्व मुलांना खूप आनंद होतो.

आमचा आनंद हा गगनात मावेनासा झाला. सहलीला जायचे म्हणजे हेय सांगितल्या पासून दुसऱ्या दिवसापासून वर्गात सहलीची चर्चा सुरु झालं. वर्गात शिक्षक शिकवत असताना कोणत्याही मुलाचे आणि मुलीचे लक्ष नव्हते. आपापसात सहली विषयी चुळबुळ सुरु होती. तेथे गेल्यावर आपण सर्वांनी खूप मजा करायची असं प्रत्येकाच्या तोंडून ऐकायला येत होते. त्याच प्रमाणे मी सुद्धा ठरवलं कि , तिथे खूप मज्जा करायची आणि निसर्गाचा खूप आनंद घेयचा.

दिवसामागून दिवस बघता बघता कधी गेले हे समजलंच नाही. आखिर सहलीला जाण्याचा दिवस उजाडलाच ।शिक्षकांनी सांगितल्या प्रमाणे सर्व मुले वेळेवर जमली. प्रत्येकाचा चेहऱ्यावर आनंद दिसतो. सहलीसाठी शाळेत बस येतात ।त्याच प्रमाणे पालकांची गर्दी सुद्धा जमली होती.

शिस्तीचे पालन : आमच्या शिक्षकांनी आम्हा सर्वांना शिस्तीचे पालन करण्याचा सांगितलं जात. आपल्या शाळेचं आव खराब होईल अशी कोणतीही वर्तुणूक करायची नाही असे सांगितले जाते. सहलीमुळे सर्वजण उपस्तिथ होती.

रायगड किल्ला : सहा ते सात तासाच्या प्रवासानंतर अखेर आम्ही रायगड किल्ल्याच्या पायथ्याशी पोहचलो ।आमच्या समोर रायगड किल्ला उभा होता. ह आला पाहताच मी थोडा घाबरलो होतो पण न घाबरता हा किल्ला चढायचा असे ठरविले. आम्ही पूर्व मुले हा गड चढत असताना हार हार महादेव आणि शिवाजी महाराज कि जय अशी घोषणा केली. रायगडावर हि चढणारी मुले जणू काही शिवरायांचे मावळे आहेत. असे वाटत होते. २-३ तासांनंतर आम्ही सर्व रायगडाच्या मुख्य प्रवेश दाराशी पोहोचलो. त्यानंतर आम्ही उपरी जेवण करून शिकवणीत वस्ती पाहण्यास निघालो.

रायगड किल्ल्यांची उंची :
रायगड किल्लयांची उंची समुद्र सपाटीपासून सुमारे २८५१ फूट इतकी आहे. रायगड हा किल्ला उंच आणि खूप मजबूत आहे म्हणून शिवाजी महाराजांनी त्या किल्ल्याला राजधानी म्हणून घोषित केले होते. रायगड किल्ल्याच्या मुख्य दरवाजा म्हणजे महाद्वार. या गडावर जाण्यासाठी दरवाजाशिवाय दुसरी वाट नाही आहे. त्यानंतर आम्ही गंगासागर हे तलाव पाहण्यासाठी गेलो. शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेखसाठी सप्त सागर आणि महानद्यांचे आणलेले तीर्थ हेय या सागरामध्ये टाकण्यात आले त्यामुळे या सागराला गंगासागर हेय नाव पडले. त्यानंतर आम्ही नागरखनाच्या बाजूला असलेली मेघडंबरी हि जागा पाहायला गेलो. हि आगा म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या सिंहासनाची जागा होय.

शिवाजी महाराजांची समाधी :
आम्ही सर्व ठिकाणे पाहून झाल्यानंतर शिवाजी महाराजांच्या समाधी पाशी गेलो. तिथे पोहचताच सर्व मुले शांत झाली. त्यांची मढी पाहून सर्वांच्या डोळ्यात पाणी आले. शिवाजी महाराजांची समाधी दिसायला भव्य आणि खूप सुंदर आहे. त्यांच्या समाधीच्या डावीकडे वाघ्या कुत्र्याची समाधी आहे. तो उत्तर म्हणजे शिवाजी महाराजांचा जिवाभावाचा कुत्रा होता. या कुत्र्याने शिवाजी महाराजांच्या चितेमध्ये उडी मारली होती. आखिर आम्ही सर्वजण समाधीचे दर्शन घेऊन पार्टीच्या प्रवाळ निघालो.

निष्कर्ष : रायगड हा किल्ला अत्यंत सुंदर आहे. घरी येताच सारखा मला रायगड किल्ला दिसत होता. मज मन हेय कुठे लागत नव्हतं. माला जेव्हा रायगड किल्ल्याची आठवण येते तेव्हा रायगडावर जाण्याचं मन होत.

हे नक्की वाचा:

Leave a Comment