Opposite Words in Marathi | विरुदार्थी शब्द | Virudharthi Shabd in Marathi

Opposite Words in Marathi | विरुदार्थी शब्द इंग्रजी – मराठी | Virudharthi Shabd in Marathi:

 • अस्त x प्रारंभ
 • अडचण x सोय
 • अपेक्षित x अनपेक्षित
 • अशक्त x सशक्त
 • अर्धवट x पूर्ण
 • अमूल्य x कवडीमोल
 • अजर x जराग्रस्त
 • अमर x मृत्य
 • अधिक x उणे
 • अलीकडे x पलीकडे
 • अवघड x सोपे
 • अंत x प्रारंभ
 • अचल x चल
 • अचूक x चुकीचे
 • अंधकार x प्रकाश
 • असतो x नसतो
 • अडाणी x शहाणा
 • अटक x सुटका
 • अतिवृष्टी x अनावृष्टी
 • अती x अल्प
 • अर्थ x अनर्थ
 • अनुकूल x प्रतिकूल
 • अभिमान x दुरभिमान
 • अरुंद x रुंद
 • अंथरूण x पांघरूण
 • अशक्य x शक्य
 • अपेक्षाभंग x अपेक्षापूर्ती
 • उच्च x नीच
 • उतरणे x चढणे
 • उत्तम x क्षुद्र
 • उत्कर्ष x अपकर्ष, अधोगती
 • उच x नीच
 • उदास x प्रसन्न
 • उदार x अनुदार, कृपण
 • उधार x रोख
 • उधळ्या x कंजूष, काटकसरी
 • उपकार x अपकार
 • उपदेश x बदसल्ला
 • उपयोगी x निरुपयोगी
 • उभे x आडवे
 • उमेद x मरगळ
 • उंच x बुटका
 • उचित x अनुचित
 • उदघाटन x समारोप
 • उलट x सुलट
 • उपाय x निरुपाय
 • उजेड x काळोख
 • उदासवाणा x उल्हासित
 • कर्कश x संजुल
 • कडक x नरम
 • काळा x पांढरा
 • काळोख x प्रकाश, उजेड
 • कायदेशीर x बेकायदेशीर
 • कर्णमधुर x कर्णकटू
 • कठीण x सोपे
 • कल्याण x अकल्याण
 • कळस x पाया
 • कच्चा x पक्का
 • कबूल x नाकबूल
 • कष्टाळू x कामचोर
 • कंटाळा x उत्साह
 • कडू x गोड
 • कौतुक x निंदा
 • क्रूर x दयाळू
 • खरे x खोटे
 • खंडन x मंडन
 • खोल x उथळ
 • गरम x थंड
 • खाली x वर
 • खादाड x मिताहारी
 • खुळा x शाहाणा
 • गद्य x पद्य
 • गाव x शहर
 • खात्री x शंका
 • गंभीर x अवखळ, पोरकट
 • गारवा x उष्मा
 • ग्राहक x विक्रेता
 • ग्रामीण x शहरी
 • खूप x कमी
 • खरेदी x विक्री
 • गमन x आगमन
 • गढूळ x स्वच्छ
 • तुरळक x दाट
 • ताजे x शिळे
 • तारक x मारक
 • ताजी x शिळी
 • ताल x बेताल
 • तेजस्वी x निस्तेज
 • थंड x गरम
 • थंडी x उष्मा
 • ठळक x पुसट
 • डावा x उजवा
 • डौलदार x बेढप
 • तरुण x म्हातारा
 • तहान x भूक
 • तेजी x मंदी
 • तीव्र x सौम्य
 • तीक्ष्ण x बोथट
 • तिरके x सरळ
 • टिकाऊ x ठिसूळ
 • तिरपा x सरळ

Leave a Comment