रेडिओ चा शोध कोणी लावला ? – Radio Cha Shodh Koni Lavla

रेडिओ चा शोध कोणी लावला ? – Radio Cha Shodh Koni Lavla

रेडिओ चा शोध कोणी लावला ? – Radio Cha Shodh Koni Lavla

उत्तर: गुलिल्गम मार्कोनी Guglielmo Marconi

रेडिओचा शोध १८८५ साली गुलिल्गम मार्कोनी (Guglielmo Marconi) याने लावला मानले जाते.

हे नक्की वाचा –

Leave a Comment