टीवी चा शोध कोणी लावला? – TV Cha Shod Koni Lavla

टीवी चा शोध कोणी लावला? – TV Cha Shod Koni Lavla

टीवी चा शोध कोणी लावला? – TV Cha Shod Koni Lavla

उत्तर – जॉन लोगी बेअर्ड ( John Logie Baird)

हे नक्की वाचा –

Leave a Comment