Vibes meaning in Marathi

0

Vibes meaning in Marathi
Vibes : याचा अर्थ असा आहे कि व्यक्त होणारा अनुभवास येणार आपण ज्या त्या परिस्तिथिनुसार आणि वयीनुसर ह्याचा अर्थ घेऊ शकतो. vibe शब्दाच्या पुढे मागे देखील शब्द लावून आपण त्याची अर्थपूर्ण शब्द बनवू शकतो.

Examples :

Good vibes, positive vibes, wedding vibes, Diwali vibes

स्पष्टीकरण (Explanation) :

एखाद्या व्यक्तीची भावनिक स्तिथी किंवा एखाद्या वातावरण जसे कि इतरांना सांगितले जाते आणि अनुभवले.

एक विशिष्ट भावनिक भावना सहज अनुभवली.

लोकप्रिय संगीत ऐकून किंवा नाचून आनंद घ्या.