प्रधानमंत्री कुसुम सोलार पंप योजना, महत्त्वाच अपडेट !

NMKResult.com

पुढे वाचा 

महाराष्ट्रात 14 सप्टेंबर 2021 रोजी पासून या योजनेचे अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली होती. यामध्ये लाभार्थ्यांना अर्ज भरण्यासाठी रुपये 2750 रुपये आकारण्यात आले यानंतर लाभार्थ्यांकडून रजिस्ट्रेशन आणि

सम्पूर्ण अपडेट साठी आमची वेबसाइट ले भेट दया.

Tooltip
Arrow